100 % ZDAWALNOŚĆ W ZSOiZ w Lwówku Śląskim!

W dniu 11 marca 2022 roku pierwsza grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim po zakończonym szkoleniu przystąpiła do państwowego egzaminu na wózki widłowe prowadzonego przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Teoria to test składającym z 15 pytań. Aby zaliczyć pozytywnie test, należy w 30 minut udzielić 11 prawidłowych odpowiedzi. Wynik komisja podaje bezpośrednio po egzaminie i osoby, które zaliczyły pozytywnie test, mogą przystąpić do części praktycznej.

Praktyka dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich polega na omówieniu jednego z zagadnień dotyczących obsługi codziennej wózka i kontroli stanu technicznego. Następnie egzaminowany przewozi palety po wyznaczonym torze. Jeżeli wszystko odbędzie się bez błędów i komplikacji, egzamin jest zaliczany.

Szkolenie naszej młodzieży prowadziło wzorowo CENTRUM SZKOLENIA ACTIGO z Bolesławca a nasza WSPANIAŁA młodzież pokazała, że warto w nich inwestować.

Egzamin ZDALI WSZYSCY za PIERWSZYM RAZEM!

Piotr Latawiec, Wiktor Kossakowski, Filip Maciejewski, Szymon Grzywna, Izabela Pełka, Mateusz Orzechowski – GRATULUJEMY!

Podobne

Nasi nagrodzeni uczniowie w ramach Darów Lasu

W ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu „Dary lasu”odbył się konkurs plastyczny na pracę plastyczną przestrzenną, któregoCzytaj dalej

Wyniki matur

Wyniki matur

SUDOKU w ZSOiZ

SUDOKU w ZSOiZ

Comments are Closed

Skip to content