Szkoła z tradycjami

Szkoła z tradycjami
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim powstał z połączenia dwóch dotychczasowych szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego i Zespołu Szkół Zawodowych. ZSOiZ kontynuuje wielowiekowe tradycje lwóweckiej oświaty i ugruntowany dorobek połączonych szkół. ...

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim
"Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim powstał z połączenia dwóch dotychczasowych szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego i Zespołu Szkół Zawodowych. ZSOiZ kontynuuje wielowiekowe tradycje lwóweckiej oświaty i ugruntowany dorobek połączonych szkół. Bogate tradycje lwóweckiej oświaty sięgają już XII wieku. Wspaniały rozkwit miejscowe szkolnictwo osiągnęło w XVI i na pocz. XVII wieku tj. w czasach działalności znakomi...