„Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim powstał z połączenia dwóch dotychczasowych szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego i Zespołu Szkół Zawodowych. ZSOiZ kontynuuje wielowiekowe tradycje lwóweckiej oświaty i ugruntowany dorobek połączonych szkół. Bogate tradycje lwóweckiej oświaty sięgają już XII wieku. Wspaniały rozkwit miejscowe szkolnictwo osiągnęło w XVI i na pocz. XVII wieku tj. w czasach działalności znakomitego gimnazjum. W lwóweckich szkołach nauki pobierało wielu znanych ludzi. Stąd wywodzili się poeci doby renesansu, humaniści, artyści, prawnicy, poeci, lekarze, historycy. Tu urodzili się i kształcili przyszli profesorowie uniwersytetów w Jenie, Wittenberdze, Lipsku i Strasburgu, a także absolwenci Akademii Krakowskiej – m.in. Cerasinus, wójt sądu wyższego na Wawelu; Franciszek Mymer, docent na Akademii; Jakub Ortunalus (Ogrodniczek), wybitny humanista śląski; czy luminarz epoki – Stanisław Sauer. Do lwóweckiego gimnazjum (do 1945) uczęszczał urodzony w Pławnej bp Rudolf Müller, pierwszy ordynariusz erygowanej przez Jana Pawła II diecezji Görlitz. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych: (wcześniej Liceum) został wzniesiony w latach 1912/1913 według planu miejskiego budowniczego Möllera(1).
Rozplanował on budynek tak, aby wszystkie klasy miały okna skierowane na wschód. Na dachu wykonał platformę do obserwowania nieba. Ozdobił również fasadę pięknymi reliefami.
Od południa umieścił zegar słoneczny ze znakami Zodiaku.
Z kolei na fryzie ponad wejściem umieszczono sceny z niemieckich bajek: Szczęśliwy Jaś, Stoliczku nakryj się, Siedmiu zuchów ze Szwabii.
Pod spodem w obramieniu drzwi znajdują się rzeźby dzieci idących do szkoły.
Poniżej dwa portale budynku Liceum Ogólnokształcącego zdobią płaskorzeźby kamienne(2)
Na dziedzińcu dobudowano ujęcie z wodą pitną oraz fontannę z dziewczynką i gęsiami autorstwa rzeźbiarza Pawła Schulca z Wrocławia.
Przy wejściu do szkoły ulokowano tablicę z okazji 50 – lecia z tekstem:
,,1946 – 1996. Nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodateg we Lwówku Śl. W 50 rocznicę powstania szkoły. Władze miasta. Absolwenci”.
Dziś przyjazne otoczenie szkoły tworzą pomniki przyrody – piękne ponad dwustuletnie potężne platanowce.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych kontynuuje dzieło swoich poprzedników – Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych we Lwówku Śląskim. Liceum Ogólnokształcące powstało w 1946 roku z inicjatywy społecznej Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej we Lwówku Śląskim. Zespół Szkól Zawodowych rozpoczął swoją działalność w 1979 r. w obiekcie przedwojennej Szkoły Rolniczej potocznie zwanym ,,Babcią”.
Obydwie szkoły przez szereg lat swojej działalności godnie i skutecznie pełniły funkcje dydaktyczno wychowawcze o czym świadczy bogata lista absolwentów, z których bardzo wielu ukończyło lub obecnie realizuje wyższe studia na różnych uczelniach a także robi karierę w licznych dziedzinach nauki i kultury w kraju jak i za granicą. W kilkudziesięcioletnim okresie działalności szkół znaleźli się tu wspaniali nauczyciele – pedagodzy, którzy swoją wiedzą i osobowością odcisnęli piętno na wiele lat. Należy tu wspomnieć pani Modelskiej, pani Głowackiej, panu Miszyńskim, panu Brutkowskim – wieloletnim Dyrektorze LO, panu Bartkowiaku, panu Wojciechowskim – wieloletnim dyrektorze ZSZ. Obecne grono pedagogiczne i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych pan Roman Ciechanowicz kontynuuje zatem bogate tradycje i dzieło swoich poprzedników.
Tomasz Szota

Dodaj komentarz