Uczniowie!

Uczniowie!
Od dnia 25 marca 2020r. po zapoznaniu się z informacjami umieszczanymi na naszej platformie e - learningowej Waszym obowiązkiem będzie pod postami przeznaczonymi dla Waszej klasy wpisanie w komentarzu klasy i numeru z dziennika. ...

Praca zdalna uczniów ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Praca zdalna uczniów ZSOiZ w Lwówku Śląskim
Praca zdalna uczniów ZSOiZ w Lwówku Śląskim w czasie zawieszenia zajęć w szkołach!             W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele ZSOiZ w Lwówku Śląskim w najbliższym czasie będą wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Zagadnienia przygotowane do opracowania będą zamieszczane pod linkami poszczególnych klas. Prosi...

Ważny komunikat!

Ważny komunikat!
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. W tym okresie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim nie będzie prowadził zajęć lekcyjnych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona-wirusa. Dla uczniów udostępniony jest portal: https://zsoizlwowek.pl/szkola-online Również na górze menu zakładka e-learnig. ...