Praca zdalna uczniów ZSOiZ w Lwówku Śląskim w czasie zawieszenia zajęć w szkołach!

            W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele ZSOiZ w Lwówku Śląskim w najbliższym czasie będą wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Zagadnienia przygotowane do opracowania będą zamieszczane pod linkami poszczególnych klas. Prosimy o przesyłanie prac na wskazane adresy mailowe nauczycieli.

Szczególnie gorąco zapraszamy tegorocznych maturzystów do aktywnego udziału w zdalnej formie kształcenia i kontaktów z nauczycielami i wychowawcami.

Dodaj komentarz