Od dnia 25 marca 2020r. po zapoznaniu się z informacjami umieszczanymi na naszej platformie e – learningowej Waszym obowiązkiem będzie pod postami przeznaczonymi dla Waszej klasy wpisanie w komentarzu klasy i numeru z dziennika.