Dzięki realizacji projektu pn. Zdalna edukacja – kluczem do sukcesu, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim, otrzymali szansę pogłębienia wiedzy i zainteresowań w okresie izolacji spowodowanej stanem epidemicznym. Zmuszeni do zdalnej edukacji, w ciągu kilku tygodni, przenieśliśmy cały proces edukacyjny do sieci. Okazało się jednak, że część uczniów, ze względu na brak stałego dostępu do Internetu, nie była w stanie efektywnie kształcić się na odległość. Z myślą o wsparciu tych osób, powstała grupa nieformalna „Nauczyciele z pasją”, w jej skład weszli: Roman Ciechanowicz, Jacek Żojdzik i Paweł Piecyk. Wykorzystując potencjał Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, grupa nauczycieli wystartowała w konkursie, otrzymując dotację w kwocie pięciu tysięcy złotych.  Grant został w całości przeznaczony na wsparcie ZSOiZ we Lwówku Śląskim oraz kształcących się tam młodych ludzi. 25 uczniów otrzymało nieodpłatnie zestaw internetowy sieci PLAY złożony z routera oraz karty internetowej prepaid z pakietem danych. Projekt przyczynił się również do unowocześnienia bazy dydaktycznej szkoły, ponieważ zakupiono wizualizer, który posłuży jako element wyposażenia pracowni do nauki zdalnej. Aby nazwa grupy nieformalnej nie pozostała jedynie pustym sloganem, jej członkowie organizują również, na zasadzie wolontariatu, otwarte webinaria z przedmiotów zawodowych oraz maturalnych, a wszystko to z myślą o wsparciu i sukcesie uczniów.

Dodaj komentarz