Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 01.09.br (wtorek) o godz. 9.00 wg następującego harmonogramu:

1. Klasy pierwsze LO i TH: boisko szkolne, w przypadku deszczu lub złej pogody – sala gimnastyczna (wejście „C” od strony sali gimnastycznej)

2. Pozostałe klasy LO i TH w klasach:  wejście „A”

Klasa Nr klasy
I DG15  (po rozpoczęciu na sali gimnastycznej)
I MP32  (po rozpoczęciu na sali gimnastycznej)
II ABC14  (Aula)
II MP17
II DG37
IIIAB23
III CD25
I EF29  (po rozpoczęciu na sali gimnastycznej)
II RK5
II HF20
III HF24
IV HF22

1.Należy przestrzegać ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie kraju oraz szkoły w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 ( COVID-19)

2. Posiadać maseczki zakrywające usta i nos.

3. Zachowywać odpowiedni dystans społeczny.

4. Unikać bezpośrednich kontaktów fizycznych.

5. Osoby, które posiadają symptomy wskazujące na chorobę (grypa, zakażenia) powinny zostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ.

Dodaj komentarz