COVID – zarządzenie Dyrektora ZSOiZ

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim z dnia 01.09.2020r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim obowiązują od 1 września 2020r. Zarządzenie COVIDPobierz ZOBOWIĄZANIE-ZWIĄZANE-Z-POSTĘPOWANIEM-W-SYTUACJ...

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Ogłoszenie-o-zbędnych-i-zużytych-składnikach-rzeczowych-majatku-ruchomego-w-Zespole-Szkół-Ogólnokształcących-i-Zawodowych-w-Lwówku-ŚląskimPobierz Wykaz-zbędnych-i-zużytych-składników-majątku-ruchomego-w-Zespole-Szkół-Ogólnokształcącyh-i-Zawodowych-w-Lwówku-ŚląskimPobierz Wniosek-o-nieodpłatne-przekazanie-składników-rzeczowych-majątku-ruchomegoPobierz Oferta-na-zakup-zbędnych-i-zużytych-składników-majątku-ruchomegoPobierz Wniosek-o-dokonanie-da...

Harmonogram egzaminu maturalnego i zawodowego.

Harmonogram egzaminu maturalnego i zawodowego.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. Egzamin ...