Harmonogram realizacji staży zawodowych w projekcie pn. „ZSOiZ – nowocześnie, zawodowo”, nr RPDS.10.04.01-02-0024/20 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

L.p.Okres realizacji stażyLiczba uczestników
1.lipiec -sierpień 202126
2.lipiec – sierpień 202228
RAZEM54 osoby

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Rodzaj wsparciaData realizacji wsparcia    Godziny w których  wsparcie jest realizowane (od … do….)Dokładny adres realizacji wsparcia
Staż zawodowy21.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy22.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy27.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy28.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy29.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy30.07.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20219.00-15.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy21.07.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy22.07.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy23.07.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy26.07.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy27.07.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy28.07.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy29.07.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy30.07.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy02.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy03.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy04.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy05.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy06.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy09.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy10.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy11.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy12.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy13.08.20217.00-15.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy16.08.20217.00-13.00Marczów 43, 59-610 Wleń
Staż zawodowy21.07.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy22.07.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.07.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.07.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy27.07.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy28.07.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy29.07.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy30.07.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20219.00-17.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20219.00-15.00Zamkowa 3, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy21.07.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy22.07.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.07.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.07.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy27.07.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy28.07.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy29.07.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy30.07.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20218.00-16.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20218.00-14.00ul. Krótka3 A-C, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy21.07.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy22.07.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.07.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.07.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy27.07.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy28.07.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy29.07.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy30.07.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20218.00-14.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy21.07.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy22.07.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy23.07.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy26.07.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy27.07.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy28.07.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy29.07.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy30.07.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy02.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy03.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy04.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy05.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy06.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy09.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy10.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy11.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy12.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy13.08.20218.00-16.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy16.08.20218.00-14.00ul. Stogryna 5/1, 59-623 Lubomierz
Staż zawodowy26.07.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy27.07.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy28.07.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy29.07.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy30.07.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy17.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy18.08.20217.00-15.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy19.08.20217.00-13.00Niwnice 1; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy17.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy18.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy19.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy20.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy24.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy25.08.20219.00-17.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.08.20219.00-15.00ul. Henryka Sienkiewicza 36, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy17.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy18.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy19.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy20.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy24.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy25.08.20219.00-17.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.08.20219.00-15.00E. Orzeszkowej 45; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy17.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy18.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy19.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy20.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy24.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy25.08.20216.00-14.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.08.20216.00-12.00Kościuszki 5; 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy03.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy04.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy05.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy06.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy09.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy10.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy11.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy12.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy13.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy16.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy17.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy18.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy19.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy20.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy23.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy24.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy25.08.20217.00-15.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy26.08.20217.00-13.00Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Staż zawodowy02.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy03.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy04.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy05.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy06.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy09.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy10.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy11.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy12.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy13.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy16.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy17.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy18.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy19.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy20.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy23.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy24.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy25.08.20218.00-16.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy26.08.20218.00-14.00Okmiany 2, 59-225 Chojnów
Staż zawodowy02.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy17.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy18.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy19.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy20.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy24.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy25.08.20218.00-16.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.08.20218.00-14.00ul. Malinowskiego 1, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy17.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy18.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy19.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy20.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy24.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy25.08.20218.00-16.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.08.20218.00-14.00ul. Jakuba Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy17.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy18.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy19.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy20.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy24.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy25.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.08.20216.00-14.00Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy02.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy03.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy04.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy05.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy06.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy09.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy10.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy11.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy12.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy13.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy16.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy17.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy18.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy19.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy20.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy23.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy24.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy25.08.20218.00-16.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski
Staż zawodowy26.08.20218.00-14.00ul. Agatowa 2, 59-600 Lwówek Śląski