Harmonogram realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego – IV grupa.

DataTemat zajęć w danym dniuGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaIlość godzin
06.09.2022 Próbny egzamin maturalny – test na wejście14:1517:15
07.09.2022 Analiza wyników egzaminu, omówienie go i dokonanie diagnozy wiedzy oraz umiejętności uczniów14:1516:303
13.09.2022 Poznanie zasad pisania notatki syntetyzującej14:1515:45 2
14.09.2022 Tworzenie notatki syntetyzującej z tekstów nieliterackich14:1515:45 2
20.09.2022 Formułowanie głównej myśli artykułu publicystycznego14:1515:45 2
21.09.2022 Rozpoznawanie prawdy i fałszu14:1515:45 2
27.09.2022Rozumienie tekstu na poziomie strukturalnym14:1515:45 2
28.09.2022Rozumienie tekstu na poziomie dosłownym i metaforycznym/symbolicznym14:1515:452
04.10.2022Wyszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami w tekście14:1515:45 2
05.10.2022 Wnioskowanie na podstawie przesłanek w tekście14:1515:45 2
11.10.2022 Określanie stosunku autora do opisywanych zagadnień14:1515:45 2
12.10.2022 Rozpoznawanie funkcji językowych14:1515:45 2
18.10.2022 Określanie funkcji środków językowych w tekście14:1515:45 2
19.10.2022Badanie struktury tekstu, przekształcanie struktury tekstu14:1515:452    
25.10.2022Określanie tezy tekstu i wskazywanie argumentów14:1515:452
26.10.2022Wyszukiwanie słów kluczowych w tekście14:1515:452
08.11.2022Rodzaje stylów językowych14:1516:303
09.11.2022Rozpoznawanie stylów językowych, wyszukiwanie ich cech14:1516:303    
15.11.2022Przypomnienie zasad tworzenia rozprawki problemowej14:1516:303
16.11.2022Ćwiczenia w pisaniu rozprawek problemowych14:1516:303
22.11.2022Tworzenie spójnej wypowiedzi, poprawne łączenie akapitów14:1516:303
23.11.2022Kształcenie umiejętności właściwego doboru i kolejności argumentów14:1516:303
29.11.2022Próbny egzamin maturalny podsumowujący zajęcia14:1517:154
30.11.2022Analiza wyników egzaminu, omówienie go z uczniami  14:1516:303
  Łącznie 60 godzin dydaktycznych
Skip to content