Harmonogram realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka angielskiego – IV grupa.

Data Temat zajęć w danym dniu Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenie Ilość godzin
05.09.2022  Próbny egzamin maturalny – test na wejście 15:00 18:00 4
07.09.2022  Analiza wyników egzaminu, omówienie go i dokonanie diagnozy wiedzy oraz umiejętności uczniów 15:00 17:15 3
09.09.2022  Omówienie zasad oceniania pracy pisemnej na maturze. Analiza i przykłady. 15:00 16:30 2
12.09.2022  List nieformalny. Piszemy i analizujemy Email. 15:00 16:30 2
14.09.2022  Piszemy i analizujemy wpis na blogu. 15:00 16:30 2
16.09.2022  Rozmowa z odgrywaniem roli. Ćwiczymy mówienie. 15:00 16:30 2
19.09.2022 Opis ilustracji. Przydatne zwroty. Ćwiczenia. 15:00 16:30 2
21.09.2022 Wyrażanie swojej opinii oraz umiejętność argumentowania. Przydatne zwroty. Mówienie. 15:00 16:30 2
23.09.2022 Piszemy rozprawkę. Zasady i ćwiczenia. 15:00 16:30 2
26.09.2022  Analiza i poprawianie naszych prac pisemnych. 15:00 16:30 2
28.09.2022  Argumentative essey. Zasady, analiza przykładów i ćwiczenia. 15:00 16:30 2
30.09.2022  Argumentative essey – pisanie. 15:00 16:30 2
05.10.2022  Analiza i poprawianie naszych prac pisemnych. 15:00 16:30 2
07.10.2022 Rozmowa na podstawie materiału stymulującego – zasady i ćwiczenia. 15:00 16:30 2
12.10.2022 List formalny i nieformalny – różnice i zasady pisania. 15:00 16:30 2
19.10.2022 Piszemy list formalny. 15:00 16:30 2
21.10.2022 Analiza i poprawianie naszych prac pisemnych. 15:00 16:30 2
25.10.2022 Rozmowa na podstawie materiału stymulującego – ćwiczenia. 15:00 16:30 2
28.10.2022 Artykuł publicystyczny – zasady i analiza przykładów. 15:00 16:30 2
02.11.2022 Piszemy artykuł publicystyczny. 15:00 16:30 2
04.11.2022 Analiza i poprawianie naszych prac pisemnych. 15:00 16:30 2
09.11.2022 Rozmowa z odgrywaniem roli –  ćwiczenie mówienia. 15:00 16:30 2
16.11.2022 Zadania maturalne. Dobieranie oraz wybór wielokrotny. 15:00 16:30 2
18.11.2022 Zadania z lukami. Ćwiczymy odpowiadanie na pytania. 15:00 16:30 2
23.11.2022 Transformacje zdań. Przykłady i ćwiczenia. 15:00 16:30 2
25.11.2022 Słowotwórstwo. Teoria i ćwiczenia. 15:00 15:45 1
30.11.2022 Piszemy rozprawkę oraz artykuł publicystyczny. 15:00 16:30 2
07.12.2022 Analiza i poprawianie naszych prac. 15:00 15:45 1
09.12.2022 Próbny egzamin maturalny podsumowujący zajęcia 15:00 16:30 2
14.12.2022 Analiza wyników egzaminu, omówienie go z uczniami   15:00 15:45 1
 Łącznie 60  60 godzin dydaktycznych
DataTemat zajęć w danym dniuGodzina rozpoczęciaGodzina zakończenieIlość godzin
05.09.2022 Próbny egzamin maturalny – test na wejście15:0018:004
07.09.2022 Analiza wyników egzaminu, omówienie go i dokonanie diagnozy wiedzy oraz umiejętności uczniów15:0017:153
09.09.2022 Omówienie zasad oceniania pracy pisemnej na maturze. Analiza i przykłady.15:0016:302
12.09.2022 List nieformalny. Piszemy i analizujemy Email.15:0016:302
14.09.2022 Piszemy i analizujemy wpis na blogu.15:0016:302
16.09.2022 Rozmowa z odgrywaniem roli. Ćwiczymy mówienie.15:0016:302
19.09.2022Opis ilustracji. Przydatne zwroty. Ćwiczenia.15:0016:302
21.09.2022Wyrażanie swojej opinii oraz umiejętność argumentowania. Przydatne zwroty. Mówienie.15:0016:302
23.09.2022Piszemy rozprawkę. Zasady i ćwiczenia.15:0016:302
26.09.2022 Analiza i poprawianie naszych prac pisemnych.15:0016:302
28.09.2022 Argumentative essey. Zasady, analiza przykładów i ćwiczenia.15:0016:302
30.09.2022 Argumentative essey – pisanie.15:0016:302
05.10.2022 Analiza i poprawianie naszych prac pisemnych.15:0016:302
07.10.2022Rozmowa na podstawie materiału stymulującego – zasady i ćwiczenia.15:0016:302
12.10.2022List formalny i nieformalny – różnice i zasady pisania.15:0016:302
19.10.2022Piszemy list formalny.15:0016:302
21.10.2022Analiza i poprawianie naszych prac pisemnych.15:0016:302
25.10.2022Rozmowa na podstawie materiału stymulującego – ćwiczenia.15:0016:302
28.10.2022Artykuł publicystyczny – zasady i analiza przykładów.15:0016:302
02.11.2022Piszemy artykuł publicystyczny.15:0016:302
04.11.2022Analiza i poprawianie naszych prac pisemnych.15:0016:302
09.11.2022Rozmowa z odgrywaniem roli –  ćwiczenie mówienia.15:0016:302
16.11.2022Zadania maturalne. Dobieranie oraz wybór wielokrotny.15:0016:302
18.11.2022Zadania z lukami. Ćwiczymy odpowiadanie na pytania.15:0016:302
23.11.2022Transformacje zdań. Przykłady i ćwiczenia.15:0016:302
25.11.2022Słowotwórstwo. Teoria i ćwiczenia.15:0015:451
30.11.2022Piszemy rozprawkę oraz artykuł publicystyczny.15:0016:302
07.12.2022Analiza i poprawianie naszych prac.15:0015:451
09.12.2022Próbny egzamin maturalny podsumowujący zajęcia15:0016:302
14.12.2022Analiza wyników egzaminu, omówienie go z uczniami  15:0015:451
 Łącznie 60 60 godzin dydaktycznych

 

Skip to content