Harmonogram realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki – IV grupa.

Uwaga w związku ze zmainą planu lekcji od 01.10.2022 zmiania się harmonogram zajęć:

DataTemat zajęć w danym dniuGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaIlość godzin
06.09.2022Zapoznanie z programem nauczania. Sprawy organizacyjne15:0016:302
09.09.2022Próbny egzamin maturalny- diagnoza na wejście.13.2516.30 4
 13.09.2022Omówienie próbnego egzaminu maturalnego.15:0016:30 2
 16.09.2022Omówienie i Analiza wyników próbnego egzaminu.13.2515.45 3
 20.09.2022Doskonalenie umiejętności działań na potęgach.15:0016:30
23.09.2022Ćwiczenie umiejętności działań na pierwiastkach.13.2515.002
 27.09.2022Obliczenia związane z procentami- zastosowanie w życiu15:0016:30 2
30.09.2022Rozwiązywanie problemów dotyczących wzorów skróconego mnożenia. w tym równania i nierówności różnego stopnia.13.2515.002
04.10.2022Doskonalenie wiadomości obejmujących wyznaczania równania prostej na płaszczyźnie oraz odczytywanie własności funkcji z jej wykresu.15:0016:30 2
 06.10.2022Doskonalenie umiejętności obejmujących wyznaczania równania prostej prostopadłej i równoległej8.008.45 1
 10.10.2022Stosowanie i uzupełnienie nabytej wiedzy z planimetrii.  14.1516:30 3
13.10.2022Doskonalenie umiejętności obejmujących wyznaczania równania prostej prostopadłej i równoległej8.008.451
18.10.2022Stosowanie i rozumienie dowodu matematycznego z geometrii płaskiej.15:0016:30 2
 20.10.2022Różne interpretacje funkcji kwadratowej7.158.45
25.10.2022Rozwiązywanie zadań  dotyczących funkcji kwadratowej.15:0016:302
27.10.2022Samodzielne rozwiązywanie równań i nierówności z funkcji kwadratowej.7.158.452
03.11.2022Prezentacje różnych metod rozwiązywania równań wielomianowych.Stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności z wielomianów.7.158.452
08.11.2022Różne interpretacje ciągów (arytmetyczny, geometryczny)15:0016:302
15.11.2022Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z kombinatoryki.15.0016.302
17.11.2022Rozwijanie zdolności i chęci wykorzystywania rachunku prawdopodobieństwa w matematyce.7.158.252
22.11.2022Stosowanie i rozumienie dowodu matematycznego z algebry.15:0016:302
24.11.2022Różne prezentacje danych statystycznych. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań ze statystyki7.158.452
29.11.2022Rozwiązywanie typowych zadań z geometrii analitycznej.15:0016:302
01.12.2022Rozwiazywanie typowych zadań maturalnych z funkcji kwadratowej7.158.452
05.12.2022Egzamin maturalny – podsumowujący14:1517.154
08.12.2022Omówienie próbnego egzaminu maturalnego7.158.452
13.12.2022Omówienie próbnego egzaminu maturalnego15:0016:302
15.12.2022Analiza przyrostu wiedzy, podsumowanie pracy7.158.452
  Łącznie 60 godzin dydaktycznych
DataTemat zajęć w danym dniuGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaIlość godzin
06.09.2022Zapoznanie z programem nauczania. Sprawy organizacyjne15:0016:302
09.09.2022Próbny egzamin maturalny- diagnoza na wejście.13.2516.30 4
 13.09.2022Omówienie próbnego egzaminu maturalnego.15:0016:30 2
 16.09.2022Omówienie i Analiza wyników próbnego egzaminu.13.2515.45 3
 20.09.2022Doskonalenie umiejętności działań na potęgach.15:0016:30
23.09.2022Ćwiczenie umiejętności działań na pierwiastkach.13.2515.002
 27.09.2022Obliczenia związane z procentami- zastosowanie w życiu15:0016:30 2
30.09.2022Rozwiązywanie problemów dotyczących wzorów skróconego mnożenia. w tym równania i nierówności różnego stopnia.13.2515.002
04.10.2022Doskonalenie wiadomości obejmujących wyznaczania równania prostej na płaszczyźnie oraz odczytywanie własności funkcji z jej wykresu.15:0016:30 2
 07.10.2022Doskonalenie umiejętności obejmujących wyznaczania równania prostej prostopadłej i równoległej13:2515.45 3
 11.10.2022Stosowanie i uzupełnienie nabytej wiedzy z planimetrii.  15:0016:30 2
18.10.2022Stosowanie i rozumienie dowodu matematycznego z geometrii płaskiej.15:0016:30 2
 21.10.2022Różne interpretacje funkcji kwadratowej13:2515.00
25.10.2022Rozwiązywanie zadań  dotyczących funkcji kwadratowej.15:0016:302
28.10.2022Samodzielne rozwiązywanie równań i nierówności z funkcji kwadratowej.13:2515.002
04.11.2022Prezentacje różnych metod rozwiązywania równań wielomianowych.Stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności z wielomianów.13:2515.002
08.11.2022Różne interpretacje ciągów (arytmetyczny, geometryczny)15:0016:302
15.11.2022Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z kombinatoryki.13:2515.002
18.11.2022Rozwijanie zdolności i chęci wykorzystywania rachunku prawdopodobieństwa w matematyce.13.2515.002
22.11.2022Stosowanie i rozumienie dowodu matematycznego z algebry.15:0016:302
25.11.2022Różne prezentacje danych statystycznych. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań ze statystyki13.2515.002
29.11.2022Rozwiązywanie typowych zadań z geometrii analitycznej.15:0016:302
02.12.2022Rozwiazywanie typowych zadań maturalnych z funkcji kwadratowej13.2515.002
06.12.2022Rozwiazywanie typowych zadań maturalnych z funkcji liniowej i trygonometrii15:0016:302
09.12.2022Egzamin maturalny – podsumowujący13.2516.304
13.12.2022Omówienie próbnego egzaminu maturalnego15:0016:302
16.12.2022Analiza przyrostu wiedzy, podsumowanie pracy13.2515.002
  Łącznie 60 godzin dydaktycznych
Skip to content