Data Temat zajęć w danym dniu Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Ilość godzin 
04 X 2021 r.  Przeprowadzenie matury próbnej na poziomie podstawowym z języka angielskiego. Arkusz maturalny wraz z nagraniami opracowany przez wydawnictwo Operon (listopad 2018 r.). Zapoznanie uczestników ze strukturą, formą i wymaganiami egzaminu maturalnego. Diagnoza umiejętności 14:15 15:45 2h  
07 X 2021 r.  Człowiek Describing people -vocabulary exercises. Opisywanie osób -ćwiczenia leksykalne. Człowiek: dane personalne, części ciała, ubrania i akcesoria, wygląd zewnętrzny Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie czytany tekst i potrafi uzupełnić go brakującymi wyrazami; rozumie słuchany tekst i potrafi wskazać opisywaną osobę; uczeń rozumie czytany tekst -określa jego główną myśl, znajduje w nim określone informacje, określa intencje nadawcy tekstu; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w celu zrozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia formularz informacjami o sobie; opisuje siebie i inne osoby Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy Przetwarzanie wypowiedzi: uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiale wizualnym -opis fotografii 14:15 15:45 2h  
11 X 2021 r. Człowiek:  cechy charakteru, uczucia; elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Writing and speaking practice. Ćwiczenie pisania i mówienia 14:15 15:45 2h  
14 X 2021 r.  Dom House -vocabulary exercises. Dom -ćwiczenia leksykalne. Dom: części domu i pomieszczenia, rodzaje domów i mieszkań, meble i sprzęt domowy, warunki mieszkaniowe konstrukcja: there is/are Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie słuchane teksty, znajduje w nich określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce); rozumie czytane teksty: znajduje określone informacje, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określa intencję nadawcy; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w celu zrozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa  Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje pomieszczenia, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przedstawionych pomieszczeń; opisuje miejsca, czynności; wyraża i uzasadnia swoje opinie; opisuje swoje doświadczenia  Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uczestniczy w rozmowie na temat wynajmowania mieszkania i współlokatorów: opisuje miejsca i osoby; uczestniczy w rozmowie, opisuje ludzi, miejsca i czynności Przetwarzanie wypowiedzi: przekazuje w języku obcym informacje zwarte w materiale wizualnym -opis fotografii 14:15 15:45 2h  
18 X 2021 r.  Dom  Exchanging flats -reading comprehension. Dom: wynajmowanie mieszkania, Writing and speaking practice. Ćwiczenie pisania i mówienia 14:15 15:45 2h  
21 X 2021 r.  Szkoła School -vocabulary exercises. Szkoła -ćwiczenia leksykalne. Szkoła: system oświaty, przedmioty szkolne, osoby; elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie słuchane teksty, znajduje w nich określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce); rozumie czytane teksty: znajduje określone informacje, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określa intencję nadawcy; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w celu zrozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa  Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje pomieszczenia, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przedstawionych pomieszczeń; opisuje miejsca, czynności; wyraża i uzasadnia swoje opinie; opisuje swoje doświadczenia  Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uczestniczy w rozmowie na temat wynajmowania mieszkania i współlokatorów: opisuje miejsca i osoby; uczestniczy w rozmowie, opisuje ludzi, miejsca i czynności Przetwarzanie wypowiedzi: przekazuje w języku obcym informacje zwarte w materiale wizualnym -opis fotografii 14:15 15:45 2h  
25 X 2021 r.  School life -reading comprehension.  Życie szkoły -rozumienie tekstu czytanego.Szkoła: przedmioty używane w szkole, miejsca i pomieszczenia, egzaminy 14:15 15:45 2h  
28 X 2021 r.  Praca Work -vocabulary exercises. Praca -ćwiczenia leksykalne Praca: zawody, przymiotniki opisujące pracę, w poszukiwaniu pracy; nauka i technika Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie słuchane teksty, znajduje w nich określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce); rozumie czytane teksty: znajduje określone informacje, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określa intencję nadawcy; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w celu zrozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa  Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje pomieszczenia, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przedstawionych pomieszczeń; opisuje miejsca, czynności; wyraża i uzasadnia swoje opinie; opisuje swoje doświadczenia  Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uczestniczy w rozmowie na temat wynajmowania mieszkania i współlokatorów: opisuje miejsca i osoby; uczestniczy w rozmowie, opisuje ludzi, miejsca i czynności Przetwarzanie wypowiedzi: przekazuje w języku obcym informacje zwarte w materiale wizualnym -opis fotografii 14:15 15:45 2h  
01 XI 2021 r. Praca Working abroad -reading comprehension.  Praca za granicą Praca: praca i pieniądze, pracownicy, w pracy, urlopy i zwolnienia, bezrobocie 14:15 15:45 2h  
04 XI 2021 r.  Życie rodzinne i towarzyskie Family and social life -vocabulary exercises.  Życie rodzinne i towarzyskie -ćwiczenia leksykalne. Życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, święta i uroczystości, etapy w życiu człowieka, małżeństwo i dzieci; elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie słuchane teksty, znajduje w nich określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce); rozumie czytane teksty: znajduje określone informacje, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określa intencję nadawcy; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w celu zrozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa  Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje pomieszczenia, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przedstawionych pomieszczeń; opisuje miejsca, czynności; wyraża i uzasadnia swoje opinie; opisuje swoje doświadczenia  Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uczestniczy w rozmowie na temat wynajmowania mieszkania i współlokatorów: opisuje miejsca i osoby; uczestniczy w rozmowie, opisuje ludzi, miejsca i czynności Przetwarzanie wypowiedzi: przekazuje w języku obcym informacje zwarte w materiale wizualnym -opis fotografii 14:15 15:45 2h  
08 XI 2021 r.  Życie rodzinne i towarzyskie Birthday parties with a difference -reading comprehension.  Niecodzienne przyjęcia urodzinowe -odbiór tekstu czytanego. Życie rodzinne i towarzyskie: czynności codzienne, zajęcia w czasie wolnym, związki i relacje, styl życia, konflikty i problemy 14:15 15:45 2h  
11 XI 2021 r.  ŻywienieFood -vocabulary exercises.  Żywienie -ćwiczenia leksykalne.Żywienie: artykuły spożywcze, przymiotniki opisujące jedzenie, przygotowywanie posiłków Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie słuchane teksty, znajduje w nich określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce); rozumie czytane teksty: znajduje określone informacje, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określa intencję nadawcy; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w celu zrozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa  Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje pomieszczenia, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przedstawionych pomieszczeń; opisuje miejsca, czynności; wyraża i uzasadnia swoje opinie; opisuje swoje doświadczenia  Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uczestniczy w rozmowie na temat wynajmowania mieszkania i współlokatorów: opisuje miejsca i osoby; uczestniczy w rozmowie, opisuje ludzi, miejsca i czynności Przetwarzanie wypowiedzi: przekazuje w języku obcym informacje zwarte w materiale wizualnym -opis fotografii 14:15 15:45 2h  
15 XI 2021 r.  Żywienie Breakfast -reading comprehension.  Sniadanie -rozumienie tekstu czytanego. Żywienie: diety, lokale gastronomiczne 14:15 15:45 2h  
18 XI 2021 r. Zakupy i usługi Shopping and services -vocabulary exercises. Zakupy i usługi -ćwiczenia leksykalne. Zakupy i usługi: rodzaje sklepów i towary, sprzedawanie i kupowanie; elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie słuchane teksty, znajduje w nich określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce); rozumie czytane teksty: znajduje określone informacje, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określa intencję nadawcy; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w celu zrozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa  Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje pomieszczenia, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przedstawionych pomieszczeń; opisuje miejsca, czynności; wyraża i uzasadnia swoje opinie; opisuje swoje doświadczenia  Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uczestniczy w rozmowie na temat wynajmowania mieszkania i współlokatorów: opisuje miejsca i osoby; uczestniczy w rozmowie, opisuje ludzi, miejsca i czynności Przetwarzanie wypowiedzi: przekazuje w języku obcym informacje zwarte w materiale wizualnym -opis fotografii 14:15 15:45 2h  
22 XI 2021 r. Zakupy i usługi Doing shopping -reading comprehension. Robienie zakupów  Zakupy i usługi: usługi, składanie reklamacji, reklama 14:15 15:45 2h  
25 XI 2021 r. Podróżowanie i turystyka Travelling and tourism -vocabulary exercises. Podróżowanie i turystyka  Podróżowanie i turystyka: środki transportu, pojęcia ogólne, podróż ćwiczenia leksykalne. koleją, podróż statkiem, podróż lotnicza, podróż samochodem 14:15 15:45 2h  
29 XI 2021 r. Kultura Culture -vocabulary exercises. Kultura -ćwiczenia leksykalne. Kultura: sztuki plastyczne, architektura, literatura, teatr Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie słuchane teksty, znajduje w nich określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce); rozumie czytane teksty: znajduje określone informacje, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określa intencję nadawcy; stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w celu zrozumienia tekstu zawierającego nieznane słowa  Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje pomieszczenia, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat przedstawionych pomieszczeń; opisuje miejsca, czynności; wyraża i uzasadnia swoje opinie; opisuje swoje doświadczenia  Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uczestniczy w rozmowie na temat wynajmowania mieszkania i współlokatorów: opisuje miejsca i osoby; uczestniczy w rozmowie, opisuje ludzi, miejsca i czynności Przetwarzanie wypowiedzi: przekazuje w języku obcym informacje zwarte w materiale wizualnym -opis fotografii 14:15 15:45 2h