DataTemat zajęć w danym dniuGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaIlość godzin
07.10.2021Zapoznanie z programem nauczania. Sprawy organizacyjne14.1515.452
08.10.2021Próbny egzamin maturalny- diagnoza na wejście.13.2516.30 4
 11.10 2021Omówienie próbnego egzaminu maturalnego.14.1515.45 2
 15.10.2021Analiza wyników próbnego egzaminu.13.2515.00 2
 18.10.2021Doskonalenie umiejętności działań na potęgach.14.1515.45
22.10.2021Ćwiczenie umiejętności działań na pierwiastkach.13.2515.002
 25.10.2021Obliczenia związane z procentami- zastosowanie w życiu14.1515.45 2
29.10.2021 Rozwiązywanie problemów dotyczących wzorów skróconego mnożenia. w tym równania i nierówności różnego stopnia.13.2515.002
05.11.2021 Doskonalenie wiadomości obejmujących wyznaczania równania prostej na płaszczyźnie oraz odczytywanie własności funkcji z jej wykresu.13.2515.00 2
 08.11.2021Doskonalenie umiejętności obejmujących wyznaczania równania prostej prostopadłej i równoległej14.1515.45 2
 15.11.2021Stosowanie i uzupełnienie nabytej wiedzy z planimetrii.  14.1515.45 2
19.11.2021Stosowanie i rozumienie dowodu matematycznego z geometrii płaskiej.13.2515.00 2
 22.11.2021Różne interpretacje funkcji kwadratowej14.1515.45
26.11.2021Rozwiązywanie zadań  dotyczących funkcji kwadratowej.13.2515.002
29.11.2021Samodzielne rozwiązywanie równań i nierówności z funkcji kwadratowej.14.1515.452
06.12.2021Prezentacje różnych metod rozwiązywania równań wielomianowych. Stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności z wielomianów.14.1515.452
10.12.2021Różne interpretacje ciągów (arytmetyczny, geometryczny)13.2515.002
13.12.2021Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z kombinatoryki.14.1515.452
17.12.2021Rozwijanie zdolności i chęci wykorzystywania rachunku prawdopodobieństwa w matematyce.13.2515.002
20.12.2021Różne prezentacje danych statystycznych. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań ze statystyki14.1515.452
03.01.2022Stosowanie i rozumienie dowodu matematycznego z algebry.14.1515.452
07.01.2022Rozwijanie wiadomości obejmujących stereometrie. Obliczanie objętości i pola powierzchni graniastosłupa i prostego ostrosłupa prawidłowego mając dane do tego wszystkie niezbędne dane.13.2515.002
10..01.2022Rozwiązywanie typowych zadań z geometrii analitycznej.14.1515.452
14.01.2022Rozwiązywanie typowych zadań maturalnych z funkcji kwadratowej13.2515.002
17.01.2022Rozwiązywanie typowych zadań maturalnych z funkcji liniowej i trygonometrii14.1515.452
21.01.2022Egzamin maturalny – podsumowujący13.2516.304
24.01.2022Omówienie próbnego egzaminu maturalnego14.1515.452
28.01.2022Analiza przyrostu wiedzy, podsumowanie pracy13.2515.002
  Łącznie 60 godzin dydaktycznych