Data Temat zajęć w danym dniu Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Ilość godzin 
02.02.2021 Próbny egzamin maturalny- diagnoza na wejście. 13.30 16.30  4 
 04.02 2021 Omówienie próbnego egzaminu maturalnego. 12.45 14.15  2 
 05.02.2021 Analiza wyników próbnego egzaminu. 11.50 12.35  1 
 08.02.2021 Doskonalenie umiejętności działań na potęgach. 13.30 15.00 2  
11.02.2021  Obliczenia związane z procentami- zastosowanie w życiu. 12.45 14.15 2  
 12.02.2021 Ćwiczenie umiejętności działań na pierwiastkach. 11.50 12.35  1 
15.02.2021  Rozwiązywanie problemów dotyczących wzorów skróconego mnożenia. w tym równania i nierówności różnego stopnia. 13.30 15.00 2  
18.02.2021  Doskonalenie wiadomości obejmujących wyznaczania równania prostej na płaszczyźnie oraz odczytywanie własności funkcji z jej wykresu. 12.45 14.15  2 
 19.02.2021 Doskonalenie umiejętności obejmujących wyznaczania równania prostej prostopadłej i równoległej 11.50 12.35  1 
 22.02.2021 Stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w typowych zadaniach maturalnych z funkcji liniowej. 13.30 15.00 2  
 25.02.2021 Stosowanie i uzupełnienie nabytej wiedzy z planimetrii.  12.45 14.15  2 
 26.02.2021 Stosowanie i rozumienie dowodu matematycznego z geometrii płaskiej. 11.50 12.35  1 
 01.03.2021 Różne interpretacje funkcji kwadratowej 13.30 15.00 2  
04.03.2021 Rozwiązywanie zadań  dotyczących funkcji kwadratowej. 12.45 14.15 
05.03.2021 Samodzielne rozwiązywanie równań i nierówności z funkcji kwadratowej. 11.50 12.35 
08/03.2021 Prezentacje różnych metod rozwiązywania równań wielomianowych. Stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności z wielomianów. 13.30 15.00 
11.03.2021 Różne interpretacje ciągów (arytmetyczny, geometryczny) 12.45 14.15 
12.03.2021 Rozwijanie zdolności i chęci wykorzystywania ciągów  w matematyce ( Świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź) 11.50 12.35 
15.03.2021 Stosowanie i uzupełnianie nabytej wiedzy z trygonometrii. w typowych zadaniach maturalnych. 13.30 15.00 
18.03.2021 Rozwijanie współpracy wewnątrz grupy ćwiczeniowej rozwiązując zadania maturalne z trygonometrii, funkcji wymiernej i ciągów. 12.45 14.15 
19.03.2021 Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z kombinatoryki. 11.50 12.35 
22.03.2021 Rozwijanie zdolności i chęci wykorzystywania rachunku prawdopodobieństwa w matematyce. 13.30 14.15 
25.03.2021 Różne prezentacje danych statystycznych. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań ze statystyki 12.45 14.15 
26.03.2021 Stosowanie i rozumienie dowodu matematycznego z algebry.  11.50 12.35 
08.04.2021 Rozwijanie wiadomości obejmujących stereometrie. Obliczanie objętości i pola powierzchni graniastosłupa i prostego ostrosłupa prawidłowego mając dane do tego wszystkie niezbędne dane. 12.45 14.15 
09.04.2021 Rozwiązywanie typowych zadań z geometrii analitycznej. 11.50 12.35 
12.04.2021 Rozwiązywanie typowych zadań maturalnych z funkcji kwadratowej 13.30 15.00 
15.04.2021 Rozwiązywanie typowych zadań maturalnych z funkcji liniowej. 12.45 14.15 
16.04.2021 Rozwiązywanie typowych zadań maturalnych z trygonometrii. 11.50 12.35 
19.04.2021 Rozwiązywanie typowych zadań maturalnych z ciągów. 13.30 15.00 
22.04.2021 Egzamin maturalny – podsumowujący 13.30 16.30 
26.04.2021 Omówienie próbnego egzaminu maturalnego 13.30 15.00 
29.04.2021 Analiza przyrostu wiedzy, podsumowanie pracy 12.45 14.15 
  Łącznie  60 godzin dydaktycznych