Klasa biologiczno – chemiczna

Klasa biologiczno – chemiczna

W okresie szybkiego rozwoju nauk przyrodniczych zwiększa się rola biotechnologii, medycyny, farmakologii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, które dają nowe możliwości pracy i rozwoju.

            Wybierając profil biologiczno – chemiczny będziesz uczył się na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii i języka obcego (język angielski lub język niemiecki).

Nauka w tej klasie umożliwi Ci:

  • solidne przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z biologii oraz chemii,
  • podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach uczelni wyższych, 
  • rozwój pasji poznawczych i zainteresowań podczas zajęć obowiązkowych i fakultatywnych,
  • prowadzenie obserwacji, planowanie eksperymentów badawczych, poznawanie metod badawczych,
  • rozwój uzdolnień poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • udział w programach prozdrowotnych i profilaktycznych.

            Absolwenci tej klasy przygotowani są do kontynuowania kształcenia na różnych kierunkach uczelni wyższych, min.: lekarskim, stomatologicznym, farmaceutycznym, analityki medycznej, pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, chemii, rolnictwa, hodowli zwierząt, weterynarii, dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego.

Skip to content