Klasa humanistyczna

KLASA HUMANISTYCZNA

            Klasa humanistyczna jest dla tych uczniów, którzy przyszłość wiążą z kierunkami humanistycznymi. Swoje miejsce znajdą w niej uczniowie kreatywni, pragnący rozwijać twórcze pasje, zainteresowani problematyką historyczną, społeczną oraz medialną.

Powszechnie wiadomo, że to właśnie humaniści otwierają innym ludziom drzwi do świata, dlatego nauka w klasie humanistyczno – dziennikarskiej jest szczególnie atrakcyjna dla tych, którzy lubią zdobywać wiedzę na temat przeszłości i teraźniejszości

            Uczniowie klasy humanistycznej realizują w zakresie rozszerzonym język polski, historię lub wiedzę o społeczeństwie oraz wybrany język obcy.

Nauka w tej klasie umożliwi Ci:

  • solidne przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wybranego języka obcego,
  • podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach uczelni wyższych, 
  • rozwój pasji i zainteresowań poprzez udział w warsztatach medialnych, filmowych, spotkaniach z ludźmi kultury,
  • poznawanie kultury w ramach wyjazdów do teatru, kina, muzeum,
  • rozwój uzdolnień poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • kształcenie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, redagowania tekstów, łączenia wiedzy z różnych dziedzin kultury i sztuki.

            Absolwent klasy humanistycznej może kontynuować naukę na wielu kierunkach, a przede wszystkim: prawie, dziennikarstwie, filologii polskiej, psychologii, pedagogice, socjologii, politologii, filologii i uczelniach artystycznych.

Skip to content