Klasa politechniczna

Nauka na tym profilu umożliwi Ci wszechstronny rozwój oraz da gwarancję doskonałego przygotowania do matury. Świetna propozycja dla uczniów zainteresowanych językami obcymi, którzy zamierzają rozwijać swoje zainteresowania z zakresu nauk ścisłych poprzez rzetelne i systematyczne pogłębianie wiedzy. Ta klasa, umożliwi Ci wszechstronny rozwój pod okiem doświadczonych nauczycieli oraz da gwarancję doskonałego przygotowania do matury. Przekonasz się, że specjalizacja w zakresie przedmiotów ścisłych harmonijnie łączy się z innymi dziedzinami wiedzy, umożliwia ukończenie prestiżowych studiów oraz zdobycie ciekawej, dobrze płatnej pracy w przyszłości.

Wybierając profil politechniczny będziesz uczył się na poziomie rozszerzonym:

matematyki, fizyki lub informatyki oraz języka obcego: ( język angielski lub niemiecki)

Nauka w tej klasie umożliwi Ci:

· solidne przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki lub informatyki oraz języka angielskiego lub niemieckiego,

· podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach uczelni wyższych,

· rozwój pasji poznawczych i zainteresowań podczas zajęć obowiązkowych i fakultatywnych: kół przedmiotowych i wyrównawczych

· współpracę z wyższymi uczelniami,

· rozwój uzdolnień poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

· wykształcenie logicznego myślenia oraz rozumowania analitycznego i syntetycznego

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na wszystkich kierunkach uczelni ekonomicznych, technicznych oraz uniwersyteckich takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, logistyka, geodezja, geologia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, ekonomia, finanse i bankowość, lingwistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie i marketing nie tylko w języku polskim, ale również w językach obcych.

Po skończeniu tych kierunków łatwo znajdziesz pracę w wymarzonym zawodzie.

Skip to content