Klasa matematyczno – fizyczna

KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA

Nauka na tym profilu umożliwi Ci wszechstronny rozwój oraz da gwarancję doskonałego przygotowania do matury. Przekonasz się, że specjalizacja w zakresie przedmiotów ścisłych harmonijnie łączy się z innymi dziedzinami wiedzy, umożliwia ukończenie prestiżowych studiów oraz zdobycie ciekawej, dobrze płatnej pracy w przyszłości.

Wybierając profil politechniczny będziesz uczył się na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki, informatyki oraz języka angielskiego lub niemieckiego.

Nauka w tej klasie umożliwi Ci:

  • solidne przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki, informatyki oraz języka angielskiego lub niemieckiego,
  • podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach uczelni wyższych, 
  • rozwój pasji poznawczych i zainteresowań podczas zajęć obowiązkowych i fakultatywnych: kół przedmiotowych i wyrównawczych
  • współpracę z wyższymi uczelniami,
  • rozwój uzdolnień poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • wykształcenie logicznego myślenia oraz rozumowania analitycznego i syntetycznego.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na wszystkich kierunkach uczelni ekonomicznych, technicznych oraz uniwersyteckich takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, logistyka, zarządzanie i marketing, geodezja, geologia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, ekonomia, finanse i bankowość oraz lingwistyka.

Skip to content