Klasa wielozawodowa

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

            Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

            W szkole branżowej I stopnia przez 3 lata będziesz zdobywać wiedzę i zawód, a naukę zakończysz egzaminem zawodowym, który potwierdzi zdobyte w szkole kwalifikacje i otrzymasz wykształcenie zasadnicze branżowe. Jeśli uznasz, że chcesz kontynuować naukę w wybranym zawodzie, będziesz mógł skorzystać z oferty szkoły branżowej II stopnia, w której nauka będzie trwała kolejne 2 lata. Oznacza to, że bez przerywania nauki, uzyskasz dodatkowe kwalifikacje na poziomie technika w danym zawodzie i przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego.

Absolwenci szkół branżowych II stopnia będą mogli rozpocząć studia wyższe. W dowolnym momencie możesz zdecydować, czy po ukończeniu kolejnego etapu nauki zawodu zaczniesz pracować i rozwijać karierę zawodową, czy będziesz uczyć się dalej, aż do uzyskania wykształcenia wyższego.

            W branżowej szkole I stopnia z zakresu kształcenia ogólnego będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących np:

 • języka polskiego,
 • historii,
 • geografii,
 • matematyki,
 • informatyki.

            Warunkiem przyjęcia do branżowej szkoły I stopnia jest podpisanie umowy o pracę z pracodawcą, u którego będzie odbywać się praktyka zawodowa.

Jeśli nie wiesz, gdzie możesz realizować praktykę zawodową – przyjdź do nas, pomożemy Ci znaleźć pracodawcę!

            Wybór zawodu to pierwsza i najważniejsza decyzja, od której powinieneś zacząć. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa aż 213 branż, w których możesz rozpocząć naukę w naszej szkole. Wśród nich są powszechnie znane i popularne zawody:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • sprzedawca,
 • magazynier – logistyk.
 • fotograf,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • murarz-tynkarz,
 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik motocyklowy,
 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • elektronik,
 • mechatronik,
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • blacharz,
 • blacharz samochodowy,
 • cieśla,
 • dekarz,
 • drukarz,
 • kamieniarz,
 • kierowca mechanik,
 • kominiarz,
 • krawiec,
 • lakiernik,
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
 • mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej,
 • ogrodnik,
 • operator maszyn leśnych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • optyk-mechanik,
 • piekarz,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • pszczelarz,
 • rolnik,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • tapicer,
 • wędliniarz,
 • zegarmistrz,
 • złotnik-jubiler.

            Po przyjęciu do naszej szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w wybranym przez Ciebie zawodzie.

Skip to content