Z Erasmusem szkoła na plus

W ramach projektu z Erasmusem szkoła na plus nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim będą mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych warsztatach metodycznych oraz szkoleniu doskonalącym kompetencje zawodowe. Zajęcia odbędą się w dniach 9 lipca 2023 r. – 22 lipca 2023r. w Granadzie.

Podstawowe informacje na temat mobilności kadry pedagogicznej

Mobilność Kadry ma na celu przeprowadzenie trójmodułowego szkolenia dla nauczycieli. Moduł I Motywacja i rozwianie kompetencji interpersonalnych wśród uczniów po okresie pandemii. Ta część składać się będzie z zagadnień dotyczących w szczególności: układu lekcji mobilizującego do pracy, motywowania przez zwiększanie poczucia własnej wartości i zachęcania bez nagród, mobilizowania uczniów do podejmowania coraz trudniejszych zadań organizowania pracy na lekcji, uczenia pracy zespołowej, uczenia samodzielnego myślenia, powtarzania i oceniania, rozwijanie kompetencji kluczowych na wybranych lekcjach. Moduł drugi dotyczący wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej opierać się będzie na następujących zagadnieniach jak prawidłowo korzystać z nowych technologii w nauczaniu? jakie możliwości daje TIK? kiedy i jakie narzędzia TIK stosować? jak realizować cele lekcje przy wykorzystaniu TIK na poszczególnych zajęciach przedmiotowych? najnowsze trendy w nauczaniu przy użyciu nowych technologii. Trzeci z modułów dotyczący zagadnień proekologicznych ogniskować się będzie wokół następujących zagadnień: edukacja globalna, zrównoważony rozwój, edukacja klimatyczna, ekologia, ochrona środowiska – podstawy teoretyczne, zjawisko efektu cieplarnianego, zmiany klimatu – wykorzystanie tych pojęć w dydaktyce szkolnej, jak wspierać nauczycieli przedmiotów ogólnych w realizacji edukacji ekologicznej

Organizacja przyjmująca

Universal Mobility jest organizacją wspierająca instytucje uczestniczące w programie Erasmus. Tworzą ją ludzie młodzi, ambitni, których nieszablonowy sposób działania pomaga w realizacji projektów mobilnościowych. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach i owocnej współpracy, opracowaliśmy wspólnie plan trójmodułowego szkolenia dla kadry pedagogicznej, które będzie zawierało: moduł dotyczący motywowania uczniów do nauki oraz kształtowania kompetencji kluczowych , w tym kompetencji interpersonalnych po okresie pandemii, moduł II – wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym oraz moduł III. Międzyprzedmiotowe kształcenie z zakresu edukacji ekologicznej. Organizacja UM wesprze nas również w zakresie organizacji kształcenia kulturowego grup uczniowskich i nauczycieli biorących udział w mobilnościach. Organizacja dopomoże nam także w zorganizowaniu transportu z lotniska do szkoły, miejsc noclegowych oraz miejsc szkoleniowych.

Tematyka szkolenia

Proces edukacyjny jest zadaniem wysoce wymagającym, sprawia on, iż uczą się nie tylko uczniowie lecz także nauczyciele. Codziennością nauczyciela jest spotykanie się z wieloma różnorodnymi osobowościami i sytuacjami w procesie pedagogicznym. Dlatego tak ważna jest umiejętność pobudzenia ciekawości i kreatywności, motywowania i przyciągania uwagi młodych ludzi. Szkolenie to ma za zadanie pokazanie jak największej ilości metod, spośród których będzie można wybierać w zależności od potrzeb. Stworzymy paletę metod niekonwencjonalnych, które słyną ze swojej skuteczności w przyciąganiu uwagi uczniów.

Szkolenie da możliwość poznania konkretnych, niekonwencjonalnych metod i ćwiczeń
Dzięki szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł wypracować własne metody dopasowane do swojego
zakresu i stylu nauczania
Szkolenie pozwoli na pobudzenie i skupienie uwagi uczniów na zajęciach
Szkolenie usprawni proces edukacyjny
Szkolenie może sprawić, iż zajęcia staną się ciekawsze dla uczniów, ale także dla samego nauczyciela
Umiejętności nabyte podczas szkolenia pomogą w zachęceniu uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
Umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą pobudzić ekspresję twórczą uczniów

Podstawowe informacje dotyczące rekrutacji

  1. Rekrutacja będzie realizowana w terminie 16.03.2023r. – 23.03.2023r.
  2. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.
  3. W rekrutacji wziąć mogą udział pracownicy pedagogiczni ZSOiZ w Lwówku śląskim, którzy prowadzą zajęcia z zakresu przedmiotów ogólnokształcących
  4. W trakcie trwania rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oraz koordynator projektu.
  5. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w bibliotece szkolnej, formularza zgłoszeniowego;
  6. Aby „formularz zgłoszeniowy” został rozpatrzony przez Komisję, muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać opatrzony podpisem kandydata
  7. Kandydaci zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach aplikacyjnych.
  8. Procedura rekrutacyjna (przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych) rozpoczyna się 16.03.2023 o godzinie 08:00, a kończy 23.03.2023 o godzinie 14:00.

Bliższych informacji na temat rekrutacji oraz działań projektowych udziela koordynator, p. Paweł Piecyk

e-mail: pawel.piecyk@zsoizlwowek.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin Rekrutacji Pracowników Pedagogicznych (wraz z załącznikami)Pobierz
Załącznik 1 Formularz Zgłoszeniowy – kadra pedagogiczna (pdf)Pobierz
Załącznik 1 Formularz Zgłoszeniowy – kadra pedagogiczna (docx.) Pobierz
Europejski Poziom Biegłości Językowej – TABELA SAMOOCENYPobierz


Skip to content