Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe z dnia 5 marca 2024 r.

Zapraszam Państwa do składania ofert cenowych dotyczących zakupu biletów lotniczych dla 30 uczniów i 3 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071006, pt. „Nowe możliwości zaczynają się tutaj! Dołącz do nas i osiągnij swój sukces!”. W załączniku zapytanie ofertowe oraz wzór formularza oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania).
Ofertę proszę złożyć osobiście, listownie na adres Zamawiającego lub w formie mailowej na adres: sekretariat@zsoizlwowek.pl, do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 12.00.

Skip to content