Technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód bardzo atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy. Stwarza szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy.

Absolwent technikum ekonomicznego potrafi założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz posługiwać się komputerem, a stosowanie programów biurowych i obsługi uproszczonej księgowości w pracy jest dla niego codziennością.

W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

EKA.04          Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05          Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • obsługi urządzeń biurowych,
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych,
 • obliczania podatków,
 • sporządzania analiz ekonomicznych i sprawozdań z działalności gospodarczej.

          Miejscem pracy technika ekonomisty są przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracji państwowej i samorządowej a także założona własna działalność gospodarcza.

Może pracować jako: pracownik banku, urzędnik podatkowy, specjalista ds. kadr i płac, doradca finansowy, ubezpieczeniowy, menedżer, asystent księgowego.

Przykładowe kierunki studiów:

 • Logistyka,
 • Zarządzanie,
 • Marketing,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Bankowość.

Dodatkowe zajęcia, jakie realizuje szkoła:

 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy w ramach programów Erasmus+,
 • płatne staże zawodowe,
 • kursy i szkolenia zakończone certyfikatami.

            Po przyjęciu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badania lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik ekonomista.

Skip to content