Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do druku. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

W zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej realizowane są dwie kwalifikacje:

AU.54             Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55             Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

            Zawód technika cyfrowych procesów graficznych daje możliwości podjęcia pracy przede wszystkim w przemyśle poligraficznym: drukarniach, firmach wydawniczych czy agencjach reklamowych oraz w większych firmach produkcyjnych i usługowych, które tworzą materiały graficzne na własne potrzeby. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism i publikacji książkowych. Specjalistów ds. cyfrowych procesów graficznych zatrudniają także firmy projektujące i tworzące strony www, opracowujące animacje i klipy filmowe, portale internetowe. Możliwe jest także prowadzenie własnej firmy świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej i wydruku.

Przykładowe kierunki studiów:

 • Grafika komputerowa,
 • Podstawy technik poligraficznych,
 • Poligrafia,
 • Wzornictwo,
 • Artystyczna grafika komputerowa.

Dodatkowe zajęcia, jakie realizuje szkoła:

 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy w ramach programów Erasmus +,
 • płatne staże zawodowe,
 • kursy i szkolenia zakończone certyfikatami.

Po przyjęciu do naszej szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.

Skip to content