Technik handlowiec

Technik handlowiec organizuje prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzi działania reklamowe i marketingowe, organizuje i prowadzi działalność handlową oraz zarządza działalnością handlową przedsiębiorstwa.

W zawodzie technik handlowiec wyodrębniono dwie kwalifikacje:

HAN.01       Prowadzenie sprzedaży

HAN.02       Prowadzenie działań handlowych

Zawody, jakie może wykonywać technik handlowiec to m. in.:

 • handlowiec,
 • merchandiser,
 • kasjer sklepowy,
 • menedżer produktu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • pracownik działu marketingu,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • pracownik działu obsługi klienta,
 • sprzedawca usług finansowych.

Miejsce pracy technika handlowca:

 • punkty sprzedaży detalicznej,
 • hurtownie i magazyny,
 • agencje reklamowe lub marketingowe,
 • działy handlu i marketingu,
 • własna firma handlowa.

Przykładowe kierunki studiów:

 • Handel zagraniczny,
 • Marketing,
 • Transport i spedycja,
 • Handel i zarządzanie sprzedażą,
 • Organizacja i technika handlu.

Dodatkowe zajęcia, jakie realizuje szkoła:

 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy w ramach programów Erasmus +,
 • płatne staże zawodowe,
 • kursy i szkolenia zakończone certyfikatami.

Po przyjęciu do naszej szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik handlowiec.

Skip to content