Akredytacja w ramach Akcji 1 Edukacja Szkolna

Cieszymy się ogromnie ogłaszając informację, że nasze Liceum Ogólnokształcące otrzymało akredytację w ramach programu programu Erasmus+. To znaczący krok w naszej misji promowania międzynarodowej mobilności uczniów i budowaniu międzynarodowego procesu kształcenia. Poniżej znajdziecie informacje na temat naszego projektu oraz procesu rekrutacji dla uczestników.

Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109339

Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141051

Działania Projektowe

Realizowany w ramach akredytacji projekt przewiduje organizację następujących działań w zakresie mobilności uczniowskich.

Grupowa Mobilność Uczniów (Grupa I).Do udziału w tej mobilności kwalifikowani będą w  pierwszej kolejności uczniowie z klas czwartych (w rok szklanym 2023/2024). W przypadku tej mobilności dopuszcza się jednak udział uczniów z klas trzecich (w roku szkolnym 2023/2024) Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim. Liczba dofinansowanych miejsc uczniowskich to 20. Planowany termin mobilności: 06 lutego 2024 r -15 lutego 2024 r.

Krótkoterminowa Mobilność Edukacyjna Uczniów (Grupa II).  Do udziału w tej mobilności kwalifikowani będą uczniowie z klas trzecich  (w rok szklanym 2023/2024). Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim. Liczba dofinansowanych miejsc uczniowskich to 12. Planowany termin mobilności: 06 kwietnia 2024 r -15 kwietnia 2024 r.

Celami projektu są:

 1. Ugruntowanie europejskiego charakteru szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym, wspieranie rozwijania wśród uczniów ekspresji kultury.
 2. Wzrost motywacji i zaangażowania uczniów. Rozwijanie kompetencji społecznych po okresie nauki zdalnej. Poprawa jakości kształcenia przedmiotów ogólnokształcących w zakresie wykorzystania nowych technologii – rozwój zawodowy kadry
 3. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówki. Działanie na rzecz promocji nauki języka hiszpańskiego w szkole
 4. Ugruntowanie pozycji placówki jako szkoły kształcącej w zakresie edukacji proekologicznej
 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów o tak zwanych mniejszych szansach. Włączenie obszarów wiejskich
 6. Rozwijanie talentów uczniów i ich motywacja do działalności kulturalnej i artystycznej.

Podstawowe informacje na temat rekrutacji

 1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych odbywać się będzie od 04.10.2024 r (godzina 8:00) do 13.10.2024 r. (godzina 13:00).
 2. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, formularza zgłoszeniowego
 3. Aby „formularz zgłoszeniowy” został rozpatrzony przez komisję rekrutacyjną, muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata, a w razie potrzeby rodzica lub opiekuna prawnego (jeżeli uczeń na dzień zgłaszania swojej kandydatury do udziału w projekcie nie ma ukończonych 18 lat).
 4. Uczniowie, którzy złożą formularz zgłoszeniowy, będą zobligowani do przystąpienia do testu określającego poziom znajomości języka angielskiego.
 5. Dokładny termin przeprowadzenia tego testu zostanie podany 17.10.2023r. po godzinie 15.30 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Bliższych informacji na temat rekrutacji oraz działań projektowych udziela koordynator, p. Paweł Piecyk

e-mail: pawel.piecyk@zsoizlwowek.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin Rekrutacji Uczniów (wraz z załącznikami)Pobierz
Załącznik 1 Formularz Zgłoszeniowy (pdf)Pobierz
Załącznik 1 Formularz Zgłoszeniowy (docx) Pobierz
Skip to content