Mobilność uczniów

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Erasmus + Akcji 1 Edukacja Szkolna. Rozpoczynamy zatem rekrutację do wyjazdu uczniów, który odbędzie się w dniach 28 styczna 2023r. -10 lutego 2023r. Dzięki niemu 20 uczniów naszego liceum wyjedzie na zajęcia edukacyjne do Grenady.

Podstawowe informacje o projekcie

Realizacja projektu „Z Erasmusem szkoła na plus jest” odpowiedzą na potrzeby placówki określone w drodze wielopłaszczyznowej diagnozy, dzięki temu będziemy mogli wprowadzić do codziennego funkcjonowania naszej szkoły rozwiązania służące podniesieniu jakości pracy na rzecz uczniów. Program Erasmus+, promujący ideę uczenia się przez całe życie, wzbogacony o możliwość czerpania z międzynarodowych wzorców umiędzynarodawia proces edukacji, równa szanse osobom wykluczony. Udział młodzieży w mobilnościach stanowić będzie bardzo dobry przykład dla pozostałej młodzieży, wyzwalając motywację do osiągania lepszych wyników w nauce, jednocześnie powodując wzrost jakości edukacji w regionie. Udział w rekrutacji i wyjazd do Hiszpanii to spore wyzwanie dla uczniów, które pozwoli im uwierzyć we własne możliwości, przyczyni się do ich samorozwoju i planowania własnej kariery. Sukces uczniów będzie również sukcesem szkoły, naszego miasta, a także Powiatu Lwóweckiego.

Organizacja przyjmująca

COLEGIO AVE MARIA SAN ISIDRO Jest to placówka prowadząca kształcenie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Szkoła zrealizowała projekt w ramach programu Erasmus+ wraz ze szkołą we Włoszech, Bułgarii, Rumunii i Turcji o tytule „Stereotypes stop creativeness”. Obecnie realizuje dwa projekty w ramach Erasmusa: „Lifesteps” i „We are equal one”. Jest laureatką w wielu konkursach, m.in.: europejski konkurs matematyczny konkurs Endesa’y na ekoinnowacje edukacyjne dobre praktyki edukacyjne w ramach projektu Mecenas konkurs Albayzin Trzy Kultury Od 2019 roku realizuje projekty z Polską w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów: Szkoła Podstawowa w Grzechyni, BE A FRIEND OF NATURE – why and how we should taking care of natural environmentalZespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, “The nature around us as the means of awaking ecological awareness” Zespół Szkół w Jaroszowicach, “Moja szkoła, moje miasto, mój kraj”. O fakcie współpracy ze szkołą COLEGIO AVE MARIA SAN ISIDRO zdecydował fakt funkcjonowania tam internatu, w którym może zamieszkać grupa uczniów z Polski, dzięki temu możliwa będzie pełna integracja polskiej i hiszpańskiej młodzieży. Poza tym nasze placówki łączy idea edukacji proekologicznej. Placówka w Grenadzie posiada własny ogród botaniczny, własną ptasiarnię, jest szkołą, która otrzymała wiele nagród za osiągnięcia z zakresu przedmiotów przyrodniczych, m.in. nagrodę EFSE za Ekoinnowacje w Edukacji (wprowadzili wymierający gatunek jaszczurki do ekosystemu). Tereny szkoły rozciągają się na kilka kilometrów).

Podstawowe informacje dotyczące rekrutacji

  1. Rekrutacja będzie realizowana w terminie 05.12.2022r. – 12.12.2022r.
  2. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.
  3. W rekrutacji wziąć mogą udział wszyscy uczniowie i uczennice z klas IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim.
  4. W trakcie trwania rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oraz koordynator projektu.
  5. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły, Formularza Zgłoszeniowego;
  6. Aby „Formularz Zgłoszeniowy” został rozpatrzony przez Komisję, muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata a w razie potrzeby rodzica lub opiekuna prawnego (jeżeli uczeń na dzień zgłaszania swojej kandydatury do udziału w projekcie nie ma ukończonych 18 lat, dokumenty aplikacyjne muszą zostać podpisane również przez rodziców lub opiekunów prawnych).
  7. Uczniowie zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach aplikacyjnych.
  8. Procedura rekrutacyjna (przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych) rozpoczyna się 05.12.2022 o godzinie 08:00, a kończy 09.12.2022 o godzinie 15:00. Następnie 12.12.2022 uczniowie, którzy złażą Formularz Zgłoszeniowy, będą zobligowani do przystąpienia do testu określającego poziom znajomości języka angielskiego.

Bliższych informacji na temat rekrutacji oraz działań projektowych udziela koordynator, p. Paweł Piecyk

e-mail: pawel.piecyk@zsoizlwowek.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin Rekrutacji Uczniów (wraz z załącznikami)Pobierz
Załącznik 1 Formularz Zgłoszeniowy – osoba ucząca się (pdf)Pobierz
Załącznik 1 Formularz Zgłoszeniowy – osoba ucząca się (docx.) Pobierz

Rekrutacja uzupełniająca do programu Z Erasmusem szkoła na plus

W związku z rezygnacją jednej z zakwalifikowanych osób, zostaje ogłoszona dodatkowa rekrutacja do projektu Z Erasmusem szkoła na plus. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w dodatkowej rekrutacji, zobowiązani są do przesłania wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: pawel.piecyk@zsoizlwowek.pl

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

15 grudnia 2022 r. do godziny 19:00Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego na adres koordynatora projektu (pawel.piecyk@zsoizlwowek.pl)
16 grudnia 2022 r. do godziny 20:00Przystąpienie do testu z zakresu języka angielskiego za pośrednictwem platformy
MS TEAMS
19 grudnia 2022r. do godziny 13:00Dostarczenie oryginału Formularza Zgłoszeniowego do sekretariatu szkoły lub jednego z członków Komisji Rekrutacyjnej
20 grudnia 2022r.Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej.

Skip to content