Klasa przyrodnicza

Jeśli lubisz poznawać świat, interesujesz się biologią i lubisz matematykę to klasa ta została stworzona właśnie dla Ciebie! Świetna znajomość języka obcego ułatwi Tobie poruszanie się w świecie. Matematyka nauczy logicznego myślenia, a biologia wytłumaczy Tobie złożone procesy przyrody. Ta klasa to odkrywanie nowych horyzontów wiedzy i doświadczenia.

Wybierając profil przyrodniczy będziesz uczył się na poziomie rozszerzonym : matematyki, biologii i języka obcego (język angielski lub niemiecki).

Nauka w tej klasie umożliwi Ci:

· solidne przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z biologii oraz matematyki i języka obcego

· podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach uczelni wyższych,

· rozwój pasji poznawczych i zainteresowań podczas zajęć obowiązkowych i fakultatywnych,

· wykształcenie logicznego myślenia oraz rozumowania analitycznego i syntetycznego

· prowadzenie obserwacji, planowanie eksperymentów badawczych, poznawanie metod badawczych,

· rozwój uzdolnień poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

· udział w programach prozdrowotnych i profilaktycznych.

Uzyskasz wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na kierunkach przyrodniczych, medycznych, politechnicznych i ekonomicznych, miedzy innymi:

Medycyna, fizjoterapia, logistyka, analityka medyczna, automatyka i robotyka, energetyka, ekonomia, ekologiczne źródła energii, dietetyka, bezpieczeństwo żywności, biologia, biologia medyczna, elektroradiologia, biotechnologia, zootechnika, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, ekobiznes, cyberbezpieczeństwo, psychologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, rolnictwo, wychowanie fizyczne, inżynieria środowiska, mikrobiologia, weterynaria, automatyka i informatyka przemysłowa, inżynieria biomedyczna, matematyka, mechatronika, turystyka i rekreacja.

Skip to content