Rekrutacja

Dodatkowa rekrutacja uczniów

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim informuje, że prowadzony jest nabór uzupełniający do klas pierwszych Technikum kształcących w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik handlowiec

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: (+48) 75 782 43 49

Więcej na temat technika ekonomisty i technika handlowca przeczytasz wybierając odpowiedni odnośnik w panelu bocznym.

  JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO SYSTEMU I ZAPISAĆ DO NASZEJ SZKOŁY               

Krok pierwszy:

►  wybierz w przeglądarce internetowej stronę: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat

 (strona dostępna będzie od 17 maja br.)

Krok drugi:

►  zaloguj się wg instrukcji na tej stronie: zarejestruj się w sekcji Nabór do szkół, znajdź ZSOiZ w Lwówku Śląskim, wybierz szkołę (kierunek/profil), wypełnij wniosek według instrukcji, wydrukuj i podpisz oraz dostarcz do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą.

Krok trzeci:

►  Przynieś do ZSOiZ w Lwówku Śląskim ul. H. Brodatego 1 świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

Krok czwarty:

►  Dostarcz do ZSOiZ zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jednocześnie możesz dokonać zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zmiany szkoły, do której będziesz kandydować.

Krok piąty:

►  Dowiesz się, czy zostałeś przyjęty do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

Krok szósty:

►  Przyjętym kandydatom do technikum lub szkoły branżowej wydamy skierowania na badanie lekarskie (dotyczące kształcenia zawodowego).

Jeżeli potrzebujesz pomocy to dzwoń – 75 782 43 49 lub pisz: sekretariat@zsoizlwowek.pl   oraz znajdziesz na stronie szkoły :  https://zsoizlwowek.pl/    w zakładce REKRUTACJA

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie:

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. – do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. – do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

21 lipca 2022 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

1 sierpnia 2022 r. – do godz. 14.00

Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty potwierdzonego przez dyrektora szkoły podstawowej lub oryginały tych dokumentów, które kandydat ukończył,
  • kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub oryginał (dotyczy technikum), 
  • dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  • zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Skip to content