Technik reklamy

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Absolwent kierunku technik organizacji reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych. Potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.

Technik reklamy jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • przygotowania elementów strategii reklamowej,
 • przygotowania elementów kreacji reklamowej,
 • produkcji reklamy,
 • planowania i realizowania kampanii reklamowej,
 • organizowania sprzedaży reklamowej,
 • badania przekazu reklamowego.

W zawodzie technik reklamy wyodrębniono dwie kwalifikacje:

PGF.07           Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08           Zarządzanie kampanią reklamową

Miejsce pracy technika reklamy:

w agencjach reklamowych jako:

 • agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
 • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
 • pracownik działu kreatywnego,
 • autor tekstów i sloganów (copywriter),
 • projektant grafiki (art designer),
 • pracownik działu produkcyjnego,
 • pracownik działu planowania publikacji,
 • pracownik działu badań rynkowych,

w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

 • specjalista do spraw marketingu,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations),

w biurach jako:

 • pracownik biura reklamy,
 • akwizytor,

może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Przykładowe kierunki studiów:

 • Marketing, reklama i nowe media,
 • Fotografia reklamowa i wydawnicza,
 • Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy.

Dodatkowe zajęcia, jakie realizuje szkoła:

 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy w ramach programów Erasmus +,
 • płatne staże zawodowe,
 • kursy i szkolenia zakończone certyfikatami.

            Po przyjęciu do naszej szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik reklamy.

Skip to content